Tréneri

Tréner

Pavel Frajdt

Pavel Frajdt síce vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v Bratislave, odbor hospodárska politika, ale uvedomil si, že by sa radšej venoval športu a to konkrétne CrossFit-u. Predtým svoj čas venoval futbalu a plávaniu, ale od roku 2012 sa sústredil len na CrossFit. Najviac ho baví prekonávanie vlastných, ale aj súperových limitov a samotné súťaženie, v ktorom dosahuje skvelé výsledky.
Fitmonster 2016- 19.miesto
Battle of Urpin 2016 15.miesto
Crossfit Summer Chalenge 2016 2.miesto
Battle of Comorra 2016 2.miesto
Crossfit Games OPEN Slovakia 2017 3.miesto (3. Fittest man of Slovakia)
Athens Throwdown 2017 19.miesto
Battle of Riga 2017 9.miesto
Carpathians Games 2017 4.miesto
Battle of Prague 2017 7.miesto
Crossfit Summer Chalenge 2017 team 1.miesto
The Alpha Games 2017- team 4.miesto
Berlin Throwdown 2017- team
Spanish Throwdown 2017 -11.miesto
Crossfit Games OPEN Slovakia 2018 2.miesto (2. Fittest man of Slovakia)
Athens Throwdown 2018
Crossfit Summer Challenge 2018 team 1.miesto
Battle of Comorra 2018 2.miesto
Dizajn bez názvu-4-1
trener4