Tréneri

Tréner

Radoslav Ivan

Náš tréner Radoslav Ivan má ukončené magisterské štúdium na FTVŠ UK v odbore: kondičné trénerstvo vo vrcholovom a výkonnostnom športe a učiteľstvo telesnej výchovy. Dlhé roky sa venoval atletike, bol slovenský reprezentat na 400 m cez prekážky v rokoch 2008, 2009, 2010 a taktiež viacnásobným majstrom Slovenska.
Od roku 2012 sa venuje aj CrossFitu, pretože mu dáva možnosť trénerskej realizácie takmer vo všetkých kondičných schopnostiach. Vychoval a trénuje najlepších crossfiterov na Slovensku ako sú Pavel Frajdt, Martin Kružlic, Aneta Kohútová a mnohí ďalší.
V súčastnosti je atletickým trénerom Šimona Bujnu, ktorý je reprezentat Slovenska na 100, 200m a ašpirantom na OH v Tokiu 2020.
Viac ako 8 rokov posobí ako mladežnicky tréner všeobecne pohybovej prípravy a detskej atletiky.
Trénersky spolupracoval a spolupracuje napr. s najlepšími europskými bežcami ako sú Marcin Lewandovski, Angelika Cichocka, Jozef Repčík a crossfiterka Karin Freyová.
Má certifikáty:
MgGill Method 1
Funkčná stabilizácia lopatiek 1
Track and Field coach
Weightlifting coach
Dizajn bez názvu-6
trener5-1_1