Tréneri

ALPHA PRIME

Tréneri

Náš CrossFit gym sa môže pochváliť teamom vysokoškolsky vzdelaných trénerov v oblasti kondičného trénerstva pre vrcholových a výkonnostných športovcov, či trénerstva celkového fitnes pre bežnú populáciu ľudí.
Zároveň majú naši tréneri špeciálne certifikácie v oblasti CrossFitu a mnoho ďalších doplnkových kurzov, ktorými ručia za vysokú úroveň tréningového procesu.
logo-side-500x500